fbpx
  • Adres: ul. Graniczna 4/22, 20-010, Lublin
  • Telefon: 81 511 17 31, 573 569 664
  • Biuro czynne: Pn - Pt 9:00 - 17:00

Private Policy

Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest TOP-STAFF Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Granicznej 4, lok. 22, 20–010 Lublin, KRS 0000681415, NIP 7123341541, adres email: info@top-staff.com.pl.

W przypadku zgłoszenia kandydata do pracy oraz wysłanie CV:

  1. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów udziału w procesie rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody, także dla celów przyszłej rekrutacji.
  2. Dane osobowe będą udostępnione następującym odbiorcom danych: upoważnieni pracownicy administratora, podmioty przetwarzające dane w jego imieniu, podmioty współpracujące z administratorem, w tym potencjonalni pracodawcy, na rzecz których prowadzona jest lub będzie rekrutacja.
  3. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
  4. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania jest brak możliwości udziału Pani/Pana w procesie rekrutacji.

W przypadku zgłoszenia potencjalnego klienta Top-Staff sp. z o.o.:

Wypełniając formularz kontaktowy znajdujące się naszej stronie internetowej, dobrowolnie udostępniają Państwo informacje wymagane w formularzu kontaktowym, jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą RODO. Zapewniamy, że dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez Administratora danych w celu świadczenia oferowanych usług.