fbpx
 • Adres: ul. Graniczna 4/22, 20-010, Lublin
 • Telefon: 81 511 17 31, 573 569 664
 • Biuro czynne: Pn - Pt 9:00 - 17:00

Zatrudnienie cudzoziemców

Braki personalne na rynku

Braki personalne na polskim rynku pracy znacząco wpłynęły na zatrudnianie obcokrajowców przez lokalnych przedsiębiorców. Niestety, nie wszyscy mają możliwości zaoferowania etatu osobom spoza granic, a często na drodze stoją skomplikowane formalności. Procedury, kary za niedopełnienie formalności, częste wizyty w urzędach, co wiążę się ze stratą cennego czasu, są dla wielu barierą nie do pokonania. Dlatego jako firma z wieloletnim doświadczeniem w zatrudnianiu obcokrajowców chcemy zaoferować Państwu kompleksową usługę pomocy przy zatrudnieniu osób spoza Polski. Wspólnie przejdziemy przez wszystkie procedury, zajmiemy się legalizacją pobytu cudzoziemca czy zdobyciem zezwolenia na pracę.

Każdy zatrudniany obcokrajowiec to inna historia, dlatego kwestie legalizacyjno-pobytowe rozpatrywane są indywidualnie. Odpowiednie kroki są podejmowane po kompleksowej weryfikacji.

To my pomożemy w wybraniu konkretnych procedur legalizacyjnych, które umożliwią pracownikowi zza granicy podjęcie zatrudnienia. Wszystko z uwzględnieniem prawa obowiązującego w Polsce – tak, aby Państwo nie musieli się o nic martwić.

Zakres oferowanych usług:

Audyt zatrudniania obcokrajowców
Oferujemy Państwu usługę audytu legalności zatrudnienia w przypadku pracowników z innych krajów. Zwracamy uwagę na wizy, wszelkie zezwolenia i oświadczenia w związku z pracą, oraz ich zgodność, a także prawidłowe prowadzenie wszelkich procedur legalizacyjnych.
Konsultacje przed zatrudnieniem
Jesteśmy w stanie pomóс w weryfikacji możliwości danego przedsiębiorstwa w przypadku zatrudnienia cudzoziemców. Doradzamy również w temacie sposobów zatrudnienia. Oferujemy też usługę sprowadzenia pracowników z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji czy Gruzji, Bangladesz, Nepal, Indie czy Filipiny. Zapewniając kompleksową pomoc i bieżący nadzór nad całą dokumentacją, potrzebną dla legalnego zatrudnienia pracownika – cudzoziemca.
Razem uzyskamy wszelkie zezwolenia
Dzięki zdobytemu doświadczeniu mamy możliwość pomóc Państwu z uzyskaniem zezwoleń na pracę w wielu branżach, a także na pobyt czasowy nie tylko pracowników, ale i ich rodzin.
Pomożemy w urzędzie
Udzielone nam pełnomocnictwo pozwala na zastąpienie Państwa przed wszelkimi organami władzy. Dzięki temu jesteśmy w stanie poprowadzić sprawy kompleksowo – od początku do końca, w imieniu nie tylko klienta, ale też cudzoziemca decydującego się na pracę w Polsce.

Zezwolenie na pracę i karta pobytu

Top-Staff pragnie wesprzeć pracodawców decydujących się na zatrudnienie osoby spoza Unii Europejskiej. Decydując się na współprace nasi Klienci mają pewność, że pomożemy im w uzyskaniu wszelkich zezwoleń na pracę w Polsce, oraz legalny pobyt w kraju zarówno dla pracownika jak i jego rodziny. Po naszej stronie leży nie tylko wszelka pomoc przy zatrudnieniu, ale też zapewnienie, że Nasz Klient nie będzie ponosił żadnych prawnych konsekwencji w związku z problemami legalizacyjnymi.

W ramach wsparcia oferujemy reprezentowanie Klienta i jego pracownika w sprawach urzędowych i administracyjnych (m.in karty pobytu dla pracowników).

Wśród dokumentów, które pomagamy uzyskać znajduje się zezwolenie na pracę, oraz karta pobytu w tym również:
– karta stałego pobytu, karta pobytu czasowego;
– karta rezydenta długoterminowego UE;
– niebieska karta UE.

Jak możemy pomóc Naszym Klientom?

Ponieważ zapewniamy kompleksową obsługę na każdym etapie procedury legalizacji pobytu w Polsce, oraz pozwolenia na pracę, zwracamy uwagę na wiele kwestii, m.in:

 • doradzamy i pomagamy w wyborze odpowiedniej procedury, oraz właściwym dla sytuacji rodzaju zezwolenia na pobyt czy pracę;
 • uczestniczymy w uzyskaniu kart pobytu, w tym karty pobytu stałego, karty pobytu tymczasowego, karty rezydenta długoterminowego UE oraz niebieskiej karty EU;
 • wraz z Naszym Klientem uzyskujemy wszystkie rodzaje zezwoleń o pracę; pomagamy również w ich przedłużeniu;
 • prowadzimy sprawy w związku z uzyskaniem zaproszenia;
 • uzyskujemy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 • bezbłędnie wypełniamy składane w urzędach wnioski dotyczące udzielenia osobie spoza UE pozwolenia na pracę, czy legalny pobyt w Polsce;
 • jesteśmy na bieżąco w kontakcie z Urzędem Wojewódzkim i Urzędami Pracy (miejski, powiatowe, wojewódzki);
 • jeżeli zaistnieje taka potrzeba uzyskujemy informacje w Starostwie Powiatowym, składając oferty na wolne miejsce zatrudnienia do Starosty;
 • jesteśmy w stanie przygotować dodatkowe oświadczenia/zaświadczenia niezbędne do pełnej obsługi zatrudnianego obcokrajowca;
 • zapewniamy pomoc prawną dotyczącą bieżącej dokumentacji oraz ciągłe wsparcie w całym procesie uzyskiwania zezwoleń;
 • wspieramy osobę podczas osobistego stawiennictwa w urzędzie celem m.in udzielenia wyjaśnień;
 • współpracujemy z notariuszem i tłumaczem przysięgłym;
 • pomagamy w uzyskaniu numeru NIP, czyli Numeru Identyfikacji Podatkowej.
 • oferujemy pomoc przy uzyskaniu numeru PESEL (numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności), także w przypadku obcokrajowców niezamieszkujących w kraju;
 • prowadzimy sprawy poświadczające obywatelstwo polskie oraz inne sprawy związane z pobytem na terenie Polski.

Zrealizowanych projektów:

241
Zezwoleń typu A rocznie
1369
Oświadczeń o zamiarze zatrudnienia rocznie
357
Kart pobytu rocznie
784
Delegowanie pracowników rocznie

Co zyskuje Klient razem z nami

Pełna obsługa + Bezpieczeństwo
Kompleksową usługę obsługi cudzoziemców i spraw związanych z jego pobytem w kraju i pracą. Nasze działania cechuje wysoka jakość i skuteczność. Gwarantujemy bezpieczne przechowywanie państwa danych.
Doświadczenie
Decydując się na powierzenie nam kwestii zatrudnienia obcokrajowców Nasi Klienci mogą być pewni, że dołożymy wszelkich starań, aby nie zawieść ich zaufania. Przemawia za nami wiedza i doświadczenie z przeszło pięciu lat pracy w organizacji wszelkich zezwoleń i pełnej legalizacji pobytu i pracy cudzoziemca w Polsce.
Elastyczna oferta
Bez większych problemów dopasowujemy się do aktualnych wymagań i potrzeb Naszych Klientów i ich pracowników.
Aktualnie doszkalamy się w kwestiach prawnych przez co podejmujący z nami współpracę Przedsiębiorcy mają pewność, że wszystkie nasze usługi są świadczone na najwyższym poziomie.
Czas
Zautomatyzowany proces rejestracji oświadczeń daje możliwość szybkiego i sprawnego zatrudnienia w sposób legalny pracowników – obcokrajowców.
Pracownicy z wielu państw
Oferujemy pomoc przy legalizacji pobytu i pracy dla obywateli takich krajów jak m.in. Ukraina, Białoruś, Gruzja, Rosja, Mołdawia, Bangladesz, Nepal, Indie czy Filipiny.
Interesy Klienta są najważniejsze
Specjaliści zatrudnieni w naszej agencji pracy zrobią wszystko, aby uzyskiwana dokumentacja pracowników – cudzoziemców była jak najbardziej dopasowana do potrzeb klientów – chodzi tu m.in możliwość zdobycia zezwolenia na pracę (w tym zezwolenia na pracę typu a) na jak najdłuższy czas.

Karta pobytu. Dlaczego jest taka ważne?

Na początek warto wyjaśnić czym jest Karta Pobytu. To dokument uprawniający do przebywania osoby spoza granic na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dzięki niemu cudzoziemiec ma możliwość wielokrotnego przekraczania Polskiej granicy, ale również swobodnego podróżowania po całej strefie Schengen bez konieczności posiadania wizy.

Podstawą wydania karty są odpowiednie zezwolenia w tym zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy oraz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego.

Nie należy bagatelizować kwestii legalności pobytu cudzoziemca na terenie kraju. W przypadku nielegalnego pobytu może zostać wszczęte postępowanie administracyjne zobowiązujące go do powrotu do swojego kraju.

Zapytaj o ofertę

Zezwolenie na pracę. Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?

Zezwolenie na pracę jest dokumentem niezbędnym do podjęcia legalnego zatrudnienia na terytorium Polski. Wnioskodawcą, który bierze bezpośredni udział w uzyskaniu takiego zezwolenia jest pracodawca (zarówno z Polski jak i z innych krajów), którym może być osoba fizyczna lub firma posiadająca osobowość prawną. Podmioty decydujące się na zatrudnienie cudzoziemców do pracy na terytorium Polski podlegają Ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769).

Zezwolenie na pracę wydawane jest przy zatrudnieniu na konkretnych zasadach określonych we wniosku – chodzi o okres zatrudnienia czy powierzone stanowisko. Ważne jest, aby wskazać rodzaj, miejsce i czas wykonywanej pracy a także poinformować o wynagrodzeniu pracownika spoza granic kraju.