fbpx
 • Adres: ul. Graniczna 4/22, 20-010, Lublin
 • Telefon: 81 511 17 31, 573 569 664
 • Biuro czynne: Pn - Pt 9:00 - 17:00

Program partnerski Top-Staff

Zostań naszym partnerem i zarabiaj

 • Bonus w postaci wypłat na Twoim koncie pojawiać się będzie regularnie, przez cały rok.
 • Wystarczy, że nasza agencja pracy rozpocznie współpracę z Twojego polecenia, żebyś mógł czerpać profity.
 • Jeśli już z nami współpracujesz, to wysyłane przez nas faktury będą pomniejszane o przysługującą bonusową kwotę. Poważnie podchodzimy nie tylko do naszych Klientów, ale również do wszystkich osób, które z nami współpracują, albo taką współpracę planują.
 • W firmie Top-Staff stawiamy na zadowolenie każdej ze stron, dokładając wszelkich starań, aby oferta była atrakcyjna, a warunki Programu Partnerskiego - jasne i klarowne.

Jak do nas dołączyć? To tylko trzy proste kroki

KROK PIERWSZY
Nieważne, czy jesteś pracownikiem, czy pracodawcą.
Nasz program partnerski dostosowany jest dla wszystkich. Zajrzyj do regulaminu i przekonaj się sam - każdy jest mile widziany.
KROK DRUGI
Poinformuj przedsiębiorcę, którego chcesz do nas zgłosić o swoich zamiarach.
Mając regulaminową wiedzę, nie będzie trudnym przekonać go do współpracy.
KROK TRZECZI
Wypełnij formularz zgłoszeniowy i wskaż nam potencjalnych partnerów,
z którymi się kontaktowałeś. Każdy pracownik oddelegowany do nowego klienta z Twojego polecenia to zysk dla Ciebie!
Masz pytania? Chcesz poznać więcej szczegółów?
Pozostajemy do Twojej dyspozycji, zadzwoń tel. 81-511-17-31 albo zostaw wiadomość pp@top-staff.com.pl, a wszystko Ci wyjaśnimy.

Sprawdź, ile Możesz zarobić z Top-Staff

Liczba zamówionych pracowników
Wynagrodzenie co m-c prez ROK
netto*
*Podane wynagrodzenie są uśrednionymi kwotami.

Szszegóły o Programie Partnerskim

DLA NOWYCH PARTNERÓW
Zapoznaj się z regulaminem
WIĘCEJ

§ 1 Definicje

 • 1. Organizator – podmiot organizujący akcję promocyjną „Program Partnerski TopStaff” – Top-Staff Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie 20-010 przy ul. Graniczna 4/22. NIP 7123341541; REGON 367486662; KRS 0000681415.
 • 2. Uczestnik – Uczestnikami Promocji mogą być kontrahenci (osoba fizyczna lub prawna) związani umową o współpracę w zakresie wyszukiwania nowych Klientów na rzecz Organizatora.
 • 3. Potencjalny Klient – przedsiębiorstwo, któremu Uczestnik programu partnerskiego zarekomenduje usługi Organizatora.
 • 4. Premia - ustalona kwota wynagrodzenia za wykonaną usługę pośrednictwa w pozyskaniu nowego Klienta (tj. Klienta, który podpisał umowę o świadczenie usług z Organizatorem).

§ 2 Czas trwania

Program Partnerski wchodzi w życie z dniem 01.06.2021 r. i trwa do jego odwołania przez Organizatora.

§ 3 Premia i zasady

 • 1. Uczestnik będzie upoważniony do otrzymania wynagrodzenia za pośrednictwo w pozyskaniu Potencjalnych Klientów w postaci Premii, w sytuacji łącznego spełnienia następujących warunków:
  • 1. Uczestnik dokonał rekomendacji usług Organizatora;
  • 2. Organizator potwierdził zainteresowanie Potencjalnym Klientem;
  • 3. Potencjalny Klient potwierdził fakt zainteresowania usługami Top-Staff Sp. z o.o.;
  • 4. Potencjalny Klient podpisał umowę o świadczenie usług z Organizatorem oraz dokonał zamówienia usług (został nowym Klientem).
 • 2. Wysokość wypłacanej Premii uzależniona jest od wartości zrealizowanych zamówień na usługi świadczone przez Top-Staff Sp. z o.o.
 • 3. Organizator zobowiązuje się wypłacić Uczestnikowi Premię w wysokości 20% zysku miesięcznego netto od zrealizowanych usług przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego pełnego miesiąca współpracy. Kwota zysku dla poszczególnych potencjalnych Klientów będzie każdorazowo obliczana oraz ujawniona przed podpisaniem umowy o współpracę. Naliczenie i wypłata premii będzie odbywać się po zamknięciu okresu rozliczeniowego.
 • 4. O spełnieniu wszystkich warunków do otrzymania Premii Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora w terminie do 3 dni od spełnienia ostatniego warunku wskazanego w §3 ust. 1.
 • 5. Uczestnik może zarekomendować usługi Organizatora dowolnej liczbie Potencjalnych Klientów. Premia jest naliczana odrębnie za każdego nowego Klienta.
 • 6. Przedstawienie Organizatorowi rekomendowanego Potencjalnego Klienta nie zobowiązuje Organizatora do zawarcia z nim umowy.
 • 7. Organizator powiadamiając Uczestnika o zawarciu umowy nie będzie ujawniał żadnych danych osobowych ani tajemnicy handlowej przedsiębiorstwa Potencjalnego Klienta.

§ 4 Regulacje promocyjne

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie uczestników niniejszego programu. Udział w programie jest dobrowolny. Uczestnicy programu działają na własne ryzyko, nie są oni agentami Organizatora.

§ 5 Akceptacja regulaminu

 • 1. Udział w Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 • 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w zakresie czasu trwania Promocji, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników.
DLA KLIENTÓW
Zapoznaj się z regulaminem
WIĘCEJ

§ 1 Definicje

 • 1. Organizator – podmiot organizujący akcję promocyjną „Program Partnerski TopStaff” – Top-Staff Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie 20-010 przy ul. Graniczna 4/22. NIP 7123341541; REGON 367486662; KRS 0000681415.
 • 2. Uczestnik – Uczestnikami Promocji mogą być obecni Klienci Organizatora.
 • 3. Potencjalny Klient – przedsiębiorstwo, któremu Uczestnik programu partnerskiego zarekomenduje usługi Organizatora.
 • 4. Premia - ustalona kwota wynagrodzenia za wykonaną usługę pośrednictwa w pozyskaniu nowego Klienta (tj. Klienta, który podpisał umowę o świadczenie usług z Organizatorem).

§ 2 Czas trwania

Program Partnerski wchodzi w życie z dniem 01.06.2021 r. i trwa do jego odwołania przez Organizatora.

§ 3 Premia i zasady

 • 1. Uczestnik będzie upoważniony do otrzymania wynagrodzenia za pośrednictwo w pozyskaniu Potencjalnych Klientów w postaci „Premii”, w sytuacji łącznego spełnienia następujących warunków:
  • 1. Uczestnik dokonał rekomendacji usług Organizatora;
  • 2. Organizator potwierdził zainteresowanie Potencjalnym Klientem;
  • 3. Potencjalny Klient potwierdził fakt zainteresowania usługami Top-Staff Sp. z o.o.;
  • 4. Potencjalny Klient podpisał umowę o świadczenie usług z Organizatorem oraz dokonał zamówienia usług (został nowym Klientem)
 • 2. Wysokość wypłacanej Premii uzależniona jest od wartości zrealizowanych zamówień na usługi świadczone przez Top-Staff Sp. z o.o.
 • 3. Organizator zobowiązuje się wypłacić Uczestnikowi Premię w wysokości 2% wartości przychodu miesięcznego netto od zrealizowanych usług (wartości faktury netto wystawionej przez Top-Staff Sp. z o.o. dla Klienta poleconego) przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego pełnego miesiąca współpracy. Premia będzie wypłacana w postaci rabatu do faktur wystawianych Uczestnikowi przez Organizatora. Naliczenie i wypłata premii będzie każdorazowo odbywać się po zamknięciu okresu rozliczeniowego.
 • 4. O spełnieniu wszystkich warunków do otrzymania Premii Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora w terminie do 3 dni od spełnienia ostatniego warunku wskazanego w §3 ust. 1.
 • 5. Uczestnik może zarekomendować usługi Organizatora dowolnej liczbie Potencjalnych Klientów. Premia jest naliczana odrębnie za każdego nowego Klienta.
 • 6. Przedstawienie Organizatorowi rekomendowanego Potencjalnego Klienta nie zobowiązuje Organizatora do zawarcia z nim umowy.
 • 7. Organizator powiadamiając Uczestnika o zawarciu umowy nie będzie ujawniał żadnych danych osobowych ani tajemnicy handlowej przedsiębiorstwa Potencjalnego Klienta.

§ 4 Regulacje promocyjne

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie uczestników niniejszego programu. Udział w programie jest dobrowolny. Uczestnicy programu działają na własne ryzyko, nie są oni agentami Organizatora.

§ 5 Akceptacja regulaminu

 • 1. Udział w Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 • 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w zakresie czasu trwania Promocji, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników.

Wypełnij formularz - Zacnij zarabiać

  Dane osoby zgłaszającej