fbpx
Do działania trzeba trojga, czyli o pracy tymczasowej w Polsce

Do działania trzeba trojga, czyli o pracy tymczasowej w Polsce

Zmiany w prawie, które weszły w życie z dniem 1 czerwca 2017 roku nałożyły na przedsiębiorców zatrudniających pracowników tymczasowych pewne obostrzenia. Chodzi okres na jaki dany właściciel firmy może zatrudnić tego samego pracownika. W tej chwili jest to osiemnaście miesięcy na każde trzydzieści sześć miesięcy zatrudnienia.

Warto zacząć jednak od podstaw. Czym jest praca tymczasowa? Jak każda inna działalność zarobkowe opiera się na wykonywaniu określonych zadań przez pracownika na rzecz jego pracodawcy. Różnica polega jednak na okresie trwania, który jak już zostało wspomniane, jest wskazany i ograniczany przez ustawodawcę. Praca tymczasowa sprawdza się w wielu sytuacjach, m.in w przypadku zastąpienia nieobecnego pracownika (urlop macierzyński, dłuższe zwolnienie), prac sezonowych (zbiory owoców) czy zadań, których nie mogą wykonać zatrudnieni przez przedsiębiorcę pracownicy, ponieważ w tym czasie wykonują swoje stałe zadania.

Pracownicy tymczasowi są rekrutowani, a następnie zatrudniani przez agencje pracy tymczasowej. To właśnie z agencją podpisywana jest umowa o świadczenie pracy tymczasowej u danego przedsiębiorcy, jednak co ważnie nie może być zawarta na okres dłuższy niż 18 miesięcy w przypadku pracy dla tej samej firmy czy osoby. Warto jednak pamiętać, że warunek 18 miesięcy nie dotyczy tylko pracy ciągłej, ale sumie przepracowanych miesięcy.

Przykład. Jan zatrudniony był jako pracownik tymczasowy w Firmie przez 8 miesięcy- od 01.2019 roku do 09.2019. Okazało się, że sytuacja w Firmie wymaga obecności dodatkowego pracownika jeszcze przez pewien okres. Ponieważ właściciel znał i był zadowolony z Jana chciał z pomocą agencji pracy zatrudnić na nowo od 02.2020 do 03.2021. Niestety, ponieważ łączny okres zatrudnienia, mimo przerw, wynosił 21 miesięcy (8+13) w przeciągu trzech lat nie było to możliwe, ewentualnie Jan rozstałby się z firmą po 18 miesiącach, czyli 12.2020.

Od 18-nasto miesięcznych ograniczeń w zatrudnieniu pracowników tymczasowych jest jednak pewien wyjątek- chodzi o umowę na zastępstwo. Pracownik tymczasowy zastępujący stałego pracownika konkretnego przedsiębiorstwa może być zatrudniony na okres nie 18, a 36 miesięcy- jednak jest to bezwzględny limit krytego należy przestrzega.
Taka osoba nie może też wrócić do pracy w danym przedsiębiorstwie przez kolejne 3 lata, a nie 1,5 roku jak w pozostałych przypadkach.
Jakiekolwiek nadużycia w zakresie nieprzestrzegania prawa i ograniczeń związanych z pracą tymczasową grożą grzywną nawet do 30 tys złotych.

Przedsiębiorcy mają również alternatywę dla zatrudniania pracownika tymczasowego, mogą oni bowiem skorzystać z usługi outsourcingu. Na czym polega taka usługa? W wielkim skrócie znaczy to tyle, że pracodawca nie wypożycza on pracownika, a podpisuje umowę na świadczenie konkretnej usługi. Zatrudnienie, a także nadzór nad pracownikami leżą po stronie agencji, która świadcząc wszystkie usługi dysponuje również własnym personelem.

Autor tekstu: „Do działania trzeba trojga, czyli o pracy tymczasowej w Polsce”

Agencja pracy „Top-Staff”