fbpx
  • Adres: ul. Graniczna 4/22, 20-010, Lublin
  • Telefon: 81 511 17 31, 573 569 664
  • Biuro czynne: Pn - Pt 9:00 - 17:00

Jak zatrudnia się obcokrajowców w dobie COVID-19?

Jak zatrudnia się obcokrajowców w dobie COVID-19?
10.12.2020
380
5 min read

Zatrudnienie obcokrajowców, zwłaszcza zza wschodniej granicy, nigdy nie było proste dla polskich przedsiębiorców ze względu na konieczność dopełnienia wielu kwestii formalnych. Weryfikacja legalności pobytu czy dopełnienie spraw urzędowych związanych z legalizacją zatrudnienia wymagało nie tylko czasu, ale i stosownej wiedzy.

Obecnie, kiedy świat zmaga się z pandemią, polscy pracodawcy muszą wziąć pod uwagę nowo wprowadzone zmiany w regulacjach dotyczących zatrudnienia obcokrajowców. Na jakie wyzwania trzeba się przygotować w dobie COVID-19? Czy można i w jaki sposób legalnie pozyskać pracowników z innych krajów, np. Ukrainy? Na te i kilka innych pytań spróbujemy udzielić odpowiedzi w dalszej części naszego wpisu.

Polacy nadal chętnie zatrudniają obcokrajowców

Pomimo trwającej pandemii i wprowadzanych ograniczeń, w tym przede wszystkim związanych z przekraczaniem granic, w Polsce nie maleje zapotrzebowanie na pracowników zza wschodniej granicy, w tym zarówno zatrudnianych do pracy sezonowej, jak i w ramach leasingu pracowniczego. Na szczęście wprowadzone w życie zmiany w prawie przewidują m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w naszym kraju. Obejmują one przede wszystkim cudzoziemców, którzy przebywają legalnie na terenie Polski i chcą realizować swój dotychczasowy cel pobytu, np. pracę zarobkową. Właściwie już na początku ogłoszenia wyjątkowego stanu epidemiologicznego, czyli w marcu, wprowadzono nowe instrumenty, których celem było ułatwienie obcokrajowcom (spełniającym określone wymogi) pobytu i pracy w polskich przedsiębiorstwach. Powyższe rozwiązania prawne dotyczyły jednak pracowników przebywających już w Polsce, jeśli pandemia zastała ich w naszym kraju.

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku pracodawców, którzy dopiero mają zamiar zatrudnić obcokrajowca, np. Ukraińca, w Polce. W tym przypadku trzeba liczyć się z pewnymi ograniczeniami. Przede wszystkim obecnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wjechać cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu albo posiadający prawo do pracy w Polsce: cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Należy też wziąć pod uwagę konieczność przejścia kwarantanny po przyjeździe do naszego kraju.

Decydując się na zatrudnienie obcokrajowcy w czasie pandemii, trzeba więc wziąć pod uwagę szereg regulacji wynikających przede wszystkim z wyjątkowego stanu epidemiologicznego.

Zatrudnienie obcokrajowców — specjalne rozwiązania w czasie COVID-19

W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono zmiany w prawie, zapewniające szereg rozwiązań dla cudzoziemców w Polsce. Celem wprowadzenia tych zmian jest umożliwienie legalnego pozostania w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu, np. pracę zarobkową, lub nie mogą opuścić Polski z powodów epidemiologicznych.

Do najważniejszych rozwiązań z tego zakresu zaliczamy m.in. wydłużenie legalności wiz typu D, oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca, zezwoleń typu A i kart pobytu w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tych stanów. Dla cudzoziemców realizujących pracę zarobkową w Polsce bardzo ważne jest, że wprowadzone rozwiązania obejmują również przedłużenie ważności już wydanych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Wprowadzono też możliwość zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemców w przypadku skorzystania przez pracodawców z rozwiązań ustawy antykryzysowej.

Cudzoziemiec może w pełni legalnie realizować cel swojego pobytu, a więc np. pracę zarobkową, ponieważ przedłużone zostały zezwolenia na pracę i na pracę sezonową oraz dozwolony okres pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Będzie mógł również opuścić Polskę bez ryzyka wejścia w nielegalny pobyt.

Oprócz tego wdrożone rozwiązania obejmują m.in. przedłużenie paszportu biometrycznego w przypadku, jeżeli dana osoba przybyła na teren Polski przed ogłoszeniem stanu pandemii. Osoby, które przyjechały w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, mają do 30 dni przedłużonego terminu na złożenie dokumentów w celu uzyskania karty pobytu do końca trwania pandemii (dotyczy to także tych cudzoziemców, którzy przebywają na terenie Polski dłużej niż 90 dni).

Jak sprawnie zatrudnić obcokrajowca? Wsparcie dla przedsiębiorców w czasie pandemii

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że zatrudnienie obcokrajowca w czasie pandemii może być problematyczne dla wielu przedsiębiorców. Konieczna jest nie tylko stosowna wiedza, szczególnie obejmująca nowo wprowadzane zmiany prawne, ale również czas na przeprowadzenie procesu rekrutacji. Rozwiązaniem ułatwiającym ten proces jest skorzystania z usług naszej firmy, która specjalizuje się w pośrednictwie pracy, leasingu pracowniczym i outsourcingu procesów.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie rekrutacji zarówno pracowników z Polski, jak i z Ukrainy. Poznając oczekiwania przedsiębiorcy, znajdujemy dla niego pracowników spełniających stawiane wymagania, następnie przeprowadzamy rekrutację i przedstawiamy kandydatów. W ramach współpracy zapewniamy kompleksowe wsparcie również w zakresie dopełnienia wszystkich obowiązków prawnych pozwalających pracownikowi na legalny pobyt i pracę w Polsce. Pracodawca jest więc w maksymalnym stopniu odciążony od czynności związanych zarówno z rekrutacją, jak i zatrudnieniem pracownika na danym stanowisku.

Jeśli Ty też jesteś zainteresowany zatrudnieniem obcokrajowców w dobie COVID-19, zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy.

 

 

Autor tekstu:
Patrycja Pakuła
Popularne artykuły
COVID-2019 i praca
Gdzie i jak w Lublinie wyrobić książeczkę sanepid podczas Covid-19?
3010
18.07.2020
Praca tymczasowa
Agencja Pracy – co warto wiedzieć?
1608
21.01.2019
Jak zatrudnić cudzoziemca
Karta pobytu czasowego
1465
20.01.2019
Jak przygotować się do zatrudnienia
Jakich dokumentów wymaga od pracownika agencja pośrednictwa pracy?
834
08.01.2021
Jak zatrudnić cudzoziemca
Jak zatrudnić cudzoziemca?
688
19.01.2019

Polecane artykuły w tej kategorii

Jak zatrudnić cudzoziemca
Karta pobytu czasowego
1465
20.01.2019
Więcej
Jak zatrudnić cudzoziemca
Jak zatrudnić cudzoziemca?
688
19.01.2019
Więcej